Flag

An official website of the United States government

NEW SLOVENIAN GOVERNMENT
4 MINUTE READ
March 13, 2020

STATEMENT BY THE U.S. EMBASSY UPON CONFIRMATION OF THE NEW SLOVENIAN GOVERNMENT

March 13, 2020

The United States congratulates Prime Minister Janez Janša and the new Slovenian government on their confirmation by Parliament.  We look forward to working together, as close friends and NATO Allies, to address current and emerging global challenges as Slovenia prepares for its 2021 EU presidency.

Our enduring relationship is founded on shared democratic values and priorities, to include enhancing national, regional, and global security through extensive defense cooperation, increasing trade and investment to further expand economic ties between our two countries, and fostering new opportunities for our citizens to build closer bonds based on mutual interest and respect.  We see endless potential for collaboration with Slovenian experts in areas like education, science and technology, research, and innovation.

The longstanding friendship between our countries runs deep, and we welcome continued strong cooperation under the new government.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IZJAVA AMERIŠKEGA VELEPOSLANIŠTVA OB POTRDITVI NOVE SLOVENSKE VLADE

13. marca 2020

 ZDA čestitamo predsedniku vlade Janezu Janši in novi slovenski vladi ob potrditvi v parlamentu. Kot tesna prijateljska država in zaveznica v zvezi NATO se veselimo sodelovanja ob soočanju s trenutnimi in nastajajočimi globalnimi izzivi v času, ko se Slovenija pripravlja na predsedovanje Svetu EU v letu 2021.

 Naše dolgotrajno sodelovanje temelji na skupnih demokratičnih vrednotah in prioritetah, ki vključujejo obsežno obrambno sodelovanje za krepitev nacionalne, regionalne in globalne varnosti, povečevanje trgovinske menjave in investicij za nadaljnji razvoj gospodarskih vezi med našima državama ter spodbujanje novih priložnosti za naše državljane za ustvarjanje tesnih vezi na temelju vzajemnih interesov in spoštovanja. Prepričani smo, da obstajajo neskončne možnosti za sodelovanje s slovenskimi strokovnjaki na področjih, kot so izobraževanje, znanost in tehnologija, raziskave in inovacije.

 Dolgoletno prijateljstvo med našima državama je globoko in veselimo se nadaljnjega tesnega sodelovanja z novo vlado.