New Slovenian Government

STATEMENT BY THE U.S. EMBASSY
September 13, 2018

The United States congratulates Prime Minister Marjan Šarec and the new Slovenian government on their confirmation by Parliament.  We welcome the new government’s commitment to U.S.-Slovenia relations, and trust that our cooperation will continue to expand in the coming years.

As friends and NATO Allies, the United States and Slovenia share many priorities, to include supporting European and transatlantic integration of Western Balkans countries, promoting broader global stability, and building on our strong trade and investment relationship.  Our social, cultural, and education ties remain steadfast, constantly evolving into new areas such as cooperation in cutting-edge research and technology.  

We look forward to continuing to advance our two countries’ shared interests in the region and globally.

***********************************************************************************************************************

ZDA čestitamo predsedniku vlade Marjanu Šarcu in novi slovenski vladi ob potrditvi v parlamentu. Pozdravljamo zavezanost nove vlade ameriško-slovenskim odnosom in prepričani smo, da se bo naše sodelovanje v prihodnjih letih še razširilo.

ZDA in Slovenija kot prijateljski državi in zaveznici v zvezi NATO delita mnoge prioritete, vključno s podporo vključitvi držav Zahodnega Balkana v evropske in transatlantske povezave, spodbujanjem globalne stabilnosti in gradnjo tesnega trgovinskega in investicijskega odnosa. Naše družbene, kulturne in  izobraževalne vezi ostajajo trdne in se nenehno razvijajo na nova področja, kot je sodelovanje v najsodobnejših raziskavah in tehnologiji.

Veselimo se nadaljnjega razvoja skupnih interesov obeh držav v regiji in širše.