Nagovor veleposlanice ob 77. obletnici smu;arske tekme na Mangartu