Flag

An official website of the United States government

19 MINUTE READ
November 8, 2023

Kako izbrati pravo univerzo?

Dobro je, da razmislite o več dejavnikih in o tem, kateri so najpomembnejši.

 

1. KAKŠNE VRSTE ŠTUDIJ/UNIVERZO SI ŽELIM?

Med več kot 4.000 univerzami v ZDA so precejšnje razlike.

Dodiplomski študij na skupnostnih šolah (t.i. »community colleges«) traja 2 leti, na koncu pa študenti dobijo »Associate Degree«. Številne skupnostne šole imajo sklenjene sporazume z okoliškimi štiriletnimi univerzami, kar po zaključku dveh let olajša študentom prehod v 3. letnik 4-letnega dodiplomskega študija. Ta možnost precej zniža skupne stroške študija v ZDA.

Dodiplomski študij na univerzah traja 4 leta, študenti pa na koncu dobijo »Bachelor Degree«. Če želite študirati medicino ali pravo morate najprej dokončati dodiplomski študij, saj je v ZDA to podiplomski študij.

Številne štiriletne univerze se lahko imenujejo tudi drugače, npr. »college«»shool«»institution« … Med dodiplomskim študijem v ZDA imate veliko možnosti raziskovanja svojih akademskih interesov, saj lahko obiskujete predmete z različnih področji, preden se osredotočite na enega (t. i. »major«).

Šole v ZDA so lahko zasebne ali javne. Zasebne se financirajo predvsem s šolninami ter z donatorji in raziskovalnimi projekti. Večinoma imajo manj študentov, višje šolnine, vendar tudi številne priložnosti za štipendiranje. Javne univerze pa so del izobraževalnega sistema vsake posamezne zvezne države in prejmejo sredstva tako od države kot od zvezne vlade. Imajo nižje šolnine za študente iz iste zvezne države, pogosto pa so šolnine tudi za ostale študente (t. i. »out-of-state applicant«) nižje kot na zasebnih univerzah. Te univerze imajo pogosto velike kampuse in veliko študentov.

 

IVY LEAGUE ŠOLE

Ivy League je športno združenje osmih zasebnih univerz iz severovzhodnih ZDA, ustanovljeno 1950. Ker se sodelujoče ustanove pojavljajo visoko na številnih lestvicah, je ime lige danes pogosto sopomenka za akademsko odličnost, selektivnost in elitizem.

Univerze, ki spadajo v Ivy League so:

 • Brown University
 • Columbia University
 • Cornell University
 • Dartmouth College
 • Harvard University
 • University of Pennsylvania
 • Princeton University
 • Yale University

Poleg Ivy League šol obstajajo številne druge univerze, ki so ravno tako zelo ugledne in kvalitetne.

Najbolj pomembno je, da najdete šolo, ki vam osebno najbolj ustreza glede na želje/preference in da se ne osredotočate samo na prijavo na šole, za katere ste že slišali. Če ste dovolj fleksibilni, znate strateško razmišljati in ste odprti za različne priložnosti, imate boljše možnosti, da si zagotovite mesto (in štipendijo) za študij na univerzi, ki bo najboljša možnost za vas in vam bo omogočila študijsko izkušnjo, kakršno si želite.

 

LIBERAL ARTS KOLIDŽI

Večina ameriških univerz bolj ali manj sledi filozofiji svobodnih umetnosti (t. i. »liberal arts«), v skladu s katero želijo izobraziti razgledane študente, ki jim je blizu interdisciplinarnost in ki bodo vstopali v svet s širokim naborom veščin, tako v umetnosti kot v znanosti.

Liberal arts kolidži to filozofijo prevzemajo v celoti. Praviloma gre za manjše šole z nekaj sto do največ nekaj tisoč študenti, z relativno majhnim številom študentov na enega profesorja. To jim omogoča, oblikovanje močno povezanih skupnosti in tesnejše odnose s fakulteto. Te šole študentom omogočajo izredno veliko fleksibilnosti pri izbiri študijskih smeri in predmetov.

Običajno je na liberal arts kolidžih podiplomskih študentov malo ali pa jih sploh ni, zato so vse raziskovalne priložnosti dane dodiplomskim študentom, predavajo pa praviloma profesorji in ne podiplomski študenti, kot se lahko zgodi pri nekaterih večjih izobraževalnih ustanovah. Študenti se tam dobro pripravijo na podiplomski študij in veliko diplomantov iz liberal arts kolidžev nadaljuje študij na magisterijih, doktoratih ali pa dobijo zaposlitev v raziskavah.

Ti kolidži so pogosto del konzorcijev – partnerstev med več univerzami, ki študentom omogočajo, da del študija opravijo na partnerskih institucijah, s čimer se število predmetov, ki jih imajo študenti na voljo, še poveča. Večinoma gre za zasebne izobraževalne ustanove, vendar lahko sprejetim študentom nudijo obsežne možnosti financiranja.

 

SPECIALIZIRANE USTANOVE

Določene univerze se osredotočajo na specifična študijska področja – npr. umetnost ali inženiring. Take šole so na primer:

 • Berklee College of Music, The Julliards School
 • Rhode Island School of Design, the Savannah College of Art and Design (SCAD)
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT), Georgia Institute of Technology, the California Institute of Technology

Tudi ustanove, ki niso specializirane, imajo lahko znotraj univerze glasbene konservatorije ali šole za inženiring. Velikokrat bodo te šole za prijavo lahko imele določene posebne zahteve in postopke.

 

2. AKREDITACIJA

Če želite študirati v ZDA, je zelo pomembno, da preverite, da je šola akreditirana, saj to zagotavlja kakovostno izobrazbo in priznavanje tuje izobrazbe v Sloveniji.

Visokošolske izobraževalne ustanove v ZDA so lahko akreditirane s strani številnih nacionalnih in regionalnih organizacij.

Nacionalni akreditacijski telesi sta:

Regionalne akreditacijske organizacije so:

 

3. FINANCE

Šolnine za študij v ZDA lahko znašajo od manj kot 10.000 USD do več kot 50.000 USD letno. Tudi če so šolnine na nekaterih izobraževalnih ustanovah izredno visoke, lahko hkrati ponujajo številne možnosti financiranja in je tako končni znesek manjši kot na nekaterih cenejših univerzah.

Na strošek študija vpliva tudi lokacija študija in to, kje med študijem bivamo. Nekatere šole na primer nudijo možnost opravljanja kreditov tudi med poletjem, kar lahko na koncu vpliva na skrajšanje študija in s tem nižje skupne stroške. Tudi študij po modelu 2 + 2 (2 leti na skupnostnem kolidžu in 2 leti na univerzi) bo lahko precej znižal skupne stroške študija.

V iskalniku Big Future College Search lahko iščete šole glede na različne kriterije, tudi glede na znesek šolnine in glede na to ali šola ponuja finančno pomoč.

Več o tem, kako financirati študij v tujini pa si lahko preberete v tem članku in v razdelku financiranje izobraževanja v ZDA.

 

4. MOJI DOSEDANJI REZULTATI IN AKADEMSKE ZAHTEVE UNIVERZE

Akademski profil in zahteve za sprejem se razlikujejo od univerze do univerze. Pomembno je, da najdete univerzo, katere zahteve se bodo ujemale z vašimi dosedanjimi šolskimi rezultati.

Ko se prijavljate na šolo v ZDA vam še ni treba izbrati področja študija. Če pa že veste, kaj želite študirati, preverite, da univerza omogoča, da diplomirate iz tega področja.

Poleg predmetov, ki jih je možno študirati, je na izbrani univerzi (lahko) pomembno tudi naslednje:

 • Razmerje med številom študentov in profesorjev
 • Dostop do fakultete izven časa pouka
 • Možnosti raziskovanja za dodiplomske študente
 • Možnosti izmenjav in izobraževanja na tujih univerzah
 • Možnosti pripravništev, prostovoljnega dela ali družbeno-koristnega dela

Pomembno je, da ste pri izbiri vaše univerze realni glede tega, ali ustrezate akademskemu profilu, ki ga iščejo. Nekatere izmed najbolj selektivnih univerz v ZDA sprejmejo manj kot 6% prijavljenih študentov. Te univerze poleg akademske odličnosti iščejo študente, ki izkažejo izjemno angažiranost/ vključenost tudi v izvenšolskih dejavnostih. Glede na število univerz v ZDA (več kot 4.000) pa ste lahko sprejeti na zelo dobro univerzo, tudi če ne izkazujete odličnega uspeha.

Za sprejem boste morali izkazati zaključek srednje šole (zaključna spričevala in matura), opraviti izpit iz znanja angleškega jezika (TOEFL) in praviloma tudi SAT (ali ACT) – vse več je sicer šol, ki tega izpita ne zahtevajo več –, napisati esej in predložiti priporočilna pisma profesorjev.

 

5. OSEBNE PREFERENCE

Pomembno je, da se tekom študija dobro počutite, zato je nekaj dejavnikov, na katere ne pozabite, ko razmišljate o izbiri šole:

 • Lokacija šole in kulturne razlike (regija, država, mogoče študij na ameriški univerzi izven ZDA?)
 • Okolica in velikost kampusa (urbano, primestno ali podeželsko okolje, majhen kampus z manj kot 1.000 študenti ali npr. velik kampus z več kot 30.000 študenti)
 • Akademsko okolje (strogo, tekmovalno, vključujoče, podporno …)
 • Možnosti za izvenštudijsko udejstvovanje (klubi, društva, šport …)

Vsaka univerza ima svojo atmosfero, zato je pomembno, da si najdete tako, kot vam najbolj ustreza.

Pri raziskovanju svojih kriterijev ne pozabite na pogovor s šolsko svetovalko/svetovalcem in s kom, ki je tudi sam imel študijsko izkušnjo v ZDA. Pri tem se lahko obrnete na društvo VTIS – Društvo v tujini izobraženih Slovencev.

Opravite raziskavo

Ko veste, kateri kriteriji so vam pomembni, s pomočjo iskalnikov poiščite seznam 10–20 univerz, ki najbolj ustrezajo tem kriterijem.

Spodnji iskalniki oz. viri vam bodo lahko pomagali pri iskanju šol glede na izbrane kriterije:

Nekateri od teh virov vsebujejo tudi različna rangiranja univerz, vendar so lahko kriteriji za te razvrstitve zelo različni in ne ocenjujejo vedno kvalitete poučevanja. Na mesto na posamezni lestvici lahko vpliva tudi to, koliko denarja ima na voljo univerza, koliko se ukvarja z raziskovanjem, koliko znanstvenih člankov napišejo njeni člani … Ti dejavniki ne bodo nujno pomembni za nekoga, ki se odloča za dodiplomski študij. Različne lestvice oz. razvrščanja in ocenjevanja univerz so lahko koristno orodje, vendar naj ne bodo edino merilo za izbiro univerze.

Zožite svojo izbiro

Med naborom univerz se odločite za tiste, na katere boste oddali prijavo. Razmišljajte strateško in povečajte svoje možnosti za sprejem tako, da oddate prijavo na 6–10 univerz:

 • 2–3 zelo selektivne univerze
 • 3–4 univerze, ki ustrezajo vašemu akademskemu profilu
 • 2–3 univerze, na katere boste glede na vaš akademski profil zagotovo sprejeti (t. i. safety choice oz. varna izbira)

Če nujno potrebujete financiranje s strani univerze, vam svetujemo prijavo na več šol, katerim glede na akademski profil ustrezate oz. ste zelo dober kandidat. Kjer ste akademsko boljši od univerzitetnega povprečja, boste imeli boljše možnosti za pridobitev štipendije za dosežke (t. i. merit based scholarship) – seveda, če šola tako štipendijo razpisuje.

 

OGLEDI KAMPUSOV

Za prijavo na ameriško univerzo vam ni treba predhodno obiskati kampusa, če pa imate to možnost, jo vsekakor izkoristite. Kampusi so praviloma odprti večji del leta in jih lahko obiščete. Če želite voden ogled pa se obrnite na univerzo in preverite, kdaj so možni vodeni ogledi.

Če te možnosti nimate, premislite o naslednjem:

 • Preverite, ali se v vaši bližini odvijajo sejmi ameriških šol.
 • Preverite, ali univerza nudi možnost virtualnih ogledov.
 • Sledite univerzi na družbenih omrežjih.
 • Preko sprejemne pisarne ali društva VTIS preverite, ali lahko pridete v stik s kom iz vaše regije, ki je že študiral ali študira na tej univerzi.