Flag

An official website of the United States government

EducationUSA Slovenia
9 MINUTE READ

EducationUSA Slovenija

 

Svetovalni center EducationUSA Slovenia je del mreže centrov iz več kot 170 držav, ki delujejo pod okriljem ameriškega ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in nudijo natančne, celovite in aktualne informacije o akreditiranih visokošolskih izobraževalnih ustanovah v ZDA. Informacije o tem, kako izbrati pravo univerzo oziroma šolo, kako poteka in kakšne so možnosti financiranja izobraževanja v ZDA in kakšen je postopek prijave na šolo. V okviru centra se izvajajo predstavitve, povezane s študijem v ZDA, v okviru centra pa deluje tudi knjižnica z literaturo v zvezi s študijem v ZDA.

 

EducationUSA Center Slovenija
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana

 

Več informacij o dogodkih EducationUSA centra Slovenija je na voljo na Facebook strani in Instagram profilu.

Knjižnica EducationUSA centra je odprta vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Za osebno ali spletno srečanje z EducationUSA svetovalcem in dodatne informacije pokličite na 01 434 15 91, pišite na EducationUSA@sklad-kadri.si ali nas kontaktirajte preko družbenih omrežij.

Ali ste vedeli?

  • Besedi »college« in »school« lahko obe pomenita ameriško univerzo, medtem ko »high school« pomeni zadnja štiri leta izobraževanja pred študijem na univerzi.
  • Dodiplomski študij v ZDA traja kar 4 leta in tako omogoča veliko študijske fleksibilnosti.
  • »Community colleges« ali skupnostne šole zagotavljajo dvoletno visokošolsko izobrazbo. So cenejše od štiriletnih univerz, zahteve za sprejem oziroma sprejemni postopki so enostavnejši, hkrati pa omogočajo preprost prehod na štiriletne univerze.
  • Številne ameriške univerze ponujajo štipendije mednarodnim študentom.
  • Nekatere ameriške univerze ne zahtevajo posebnih izpitov (npr. SAT/ ACT) za sprejem.